Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Spaapen Handelmaatschappij B.V. (hierna “Spaapen”) aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.norton.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spaapen (ook niet via een eigen netwerk).

Spaapen kan er niet voor instaan dat de informatie op www.norton.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Spaapen beheerd, gemaakt en/of onderhouden. Spaapen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Spaapen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.norton.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.norton.nl te kunnen raadplegen.

 

Deze site maakt gebruik van cookies om de werking ervan te kunnen verbeteren.
Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden met een profiel over u. Meer uitleg vindt u in onze cookie policy.
X